Bổ sung thông tin trên FIDE

FIDE ID là mã số định danh của một kỳ thủ cờ vua bắt buộc phải có khi tham dự các giải đấu có tính ratings (hoặc Elo) của FIDE.

Để đăng ký FIDE ID bạn vui lòng kiểm tra xem mình đã có ID chưa theo bảng bên dưới bằng cách gõ một phần tên của mình hoặc bất cứ dữ liệu nào hợp lệ vào hộp "Tìm:" bên góc trên bên trái của bảng.

- Nếu chưa có ID, bạn bấm chọn vào đường dẫn này để đăng ký --> Đăng ký ID FIDE

- Nếu đã có ID, bạn có thể bấm vào biểu tượng nhỏ của FIDE trên cùng dòng tên của mình để xem thông tin của mình trên web FIDE hoặc bấm vào biểu tượng hình cây bút nếu có yêu cầu đăng ký bổ sung, hình ảnh trên website của FIDE.

Đây là dịch vụ có thu của Vietnamchess, thông tin chuyển khoản sẽ gửi đến email của bạn sau khi đăng ký. Riêng phần cập nhật hình ảnh, thông tin sẽ miễn phí cho các kỳ thủ có đẳng cấp GM, IM, WGM và WIM.

Ghi chú: Danh sách xếp theo FIDE ID từ số nhỏ đến số lớn

FIDEIDHọ và tênGiới tínhVĐVHLV,TTNgày sinhFIDEBổ sung
12401137Le Quang LiemNamNA,FST13-03-1991
12401110Nguyen Ngoc Truong SonNam23-02-1990
12401153Le Tuan MinhNam21-10-1996
12404675Nguyen Anh KhoiNam11-01-2002
12400246Pham Minh HoangNam05-08-1978
12401820Tran Tuan MinhNam01-01-1997
12415669Pham Tran Gia PhucNam21-08-2009
12400025Nguyen Anh DungNamNA,FT17-03-1976
12400084Dao Thien HaiNamFT10-05-1978
12401269Nguyen Huynh Minh HuyNamFT11-10-1987
12424714Banh Gia HuyNam25-05-2009
12401226Pham Le Thao NguyenNữ07-12-1987
12400815Nguyen Thanh SonNamFT28-04-1981
12424730Dinh Nho KietNam21-03-2010
12424722Dau Khuong DuyNam20-07-2011
12402141Vo Thanh NinhNam05-10-1988
12401064Nguyen Van HuyNam14-03-1985
12400076Tu Hoang ThongNamFT22-06-1972
12402532Nguyen Van ThanhNam14-07-1992
12400726Bui VinhNamIA,FT25-12-1976
12400238Dinh Duc TrongNam00-00-1977
725056Cao SangNamFT06-09-1973
12401099Hoang Nam ThangNam12-11-1969
12400599Hoang Canh HuanNam14-03-1985
12401358Nguyen Duc HoaNam13-07-1989
12401080Tran Minh ThangNam02-01-2000
12400319Hoang Thanh SonNam00-00-1976
12401838Vo Thi Kim PhungNữ08-06-1993
12410853Nguyen Quoc HyNam14-05-2006
12402435Dang Hoang SonNamFT25-10-1994
12400858Le Dinh TuanNam00-00-1976
12412309Nguyen Duc DungNam08-11-2006
12400122Nguyen Van HaiNamNA23-09-1993
12401277Duong The AnhNam08-06-1986
12400645Tran Quoc DungNamFT16-10-1983
12402761Nguyen Dang Hong PhucNam19-08-2000
12401498Nguyen Thien VietNam01-12-1981
12401463Ly Hong NguyenNam06-02-1989
12400920Ngo Ngoc QuangNam26-08-1983
12400408Nguyen Thai BinhNamFI00-00-1980
12401250Tran Anh TriNam20-08-1983
12400939To Quoc KhanhNamFI20-10-1973
12411027Le Tri KienNam31-08-2005
12401218Pham ChuongNamFT07-01-1989
12405060Ngo Duc TriNam25-05-2004
12401048Nguyen Viet TuongNam04-01-1990
12402150Le Thanh MinhNam00-00-1981
12407925Tran Dang Minh QuangNam06-07-2005
12400343Dong Bao NghiaNam21-07-1992
12401676Nguyen Thi Mai HungNữNA,FT28-01-1994
12401501Bao KhoaNam03-10-1990
12401420Pham Duc ThangNamFA09-04-1988
12401161Bao QuangNamNA04-09-1978
12412279Dao Minh NhatNam22-03-2004
12408956Bach Ngoc Thuy DuongNữ05-07-2003
12401021Nguyen Hoang TuanNam00-00-1978
12400033Vo Dai Hoai DucNam00-00-1967
12400386Vo Hong PhuongNữFI20-08-1979
12401013Luong Phuong HanhNữFI08-02-1983
12404683Le Minh HoangNam09-05-2000
12400351Tu Hoang ThaiNam22-06-1972
12401145Hoang Van NgocNam27-10-1990
12415936Nguyen Tuan LocNam01-01-1991
12401609Bui Trong HaoNamNA15-12-1995
12415472Dang Anh MinhNam26-08-2008
12401102Hoang Thi Bao TramNữ09-11-1987
12401897Tran Manh TienNamNA02-05-1990
12400300Nguyen Thi Thanh AnNữFT17-06-1976
12400530Tran Vinh LocNam13-02-1978
12400793Phan Hung ChiNamNA07-11-1966
12400971Luong Minh HueNữ17-11-1986
12400203Nguyen Thuan HoaNữ16-11-1970
12401455Hoang Thi Nhu YNữ30-04-1993
12400327Hoang HaiNam00-00-1980
12401439Ton That Nhu TungNamIA,FT19-04-1991
12415880Nguyen Hoai NamNam25-07-1981
12401056Vu Dinh HungNam00-00-1984
12403768Ngo Quang ThaiNam00-00-1999
12411396Vo Pham Thien PhucNam17-08-2006
12400521Tran Duc Hoa KhanhNam10-10-1974
12400270Nguyen Thi Tuong VanNữFI23-08-1978
12400130Mai Thi Thanh HuongNữFI19-02-1974
12401293Hoang Thi UtNữ07-02-1978
12400548Truong Duc ChienNamIA03-04-1971
12400068Ho Van HuynhNam06-06-1960
12401366Nguyen Huu Duc LuanNam00-00-1976
12402036Nguyen Quynh AnhNữ27-03-1988
12424803Duong Vu AnhNam16-06-2011
12400297Nguyen Thi DungNữ19-03-1982
12402508Lu Chan HungNam18-01-1997
12416207Tran Ngoc Minh DuyNam25-05-2009
12400289Dong Viet ThangNam16-05-1986
12402567Pham Thi Hai YenNữ25-05-1987
12401854Le Hoang Tran ChauNữ10-11-1992
12401030Nguyen Viet ChungNam04-01-1990
12400670Nguyen Ngan BinhNữ03-07-1982
12400416Tran Ngoc ThachNam00-00-1980
12400742Nguyen Hoai NamNam25-03-1993
12403539Phan Anh SonNam06-10-1982
12400580Chau Thi Ngoc GiaoNữ26-08-1981
12401374Nguyen Sy HungNamNA,FI27-05-1984
12419648Nguyen Manh DucNam04-02-2011
12402427Dang Duy LinhNam23-08-1993
12403512Nguyen Minh TuanNamFI07-07-1989
12401870Nguyen Thanh NghiaNamFI18-01-1989
12400041Pham Ngoc ThanhNữ00-00-1971
12400424Nguyen Dinh QuangNam15-01-1992
12400262Hoang My Thu GiangNữ00-00-1977
12402460Le Huu ThaiNam10-10-1997
12401862Nguyen Ngoc PhungNam04-07-1989
12404543Duong Thanh BinhNamFT14-07-1975
12402575Pham Thi Thu HienNữ27-06-1990
12402923Nguyen Huynh Tuan HaiNam28-07-1999
12401331Ngo Dieu HoaNữ12-07-1991
12403431Nguyen Huynh Minh ThienNamNA03-02-2004
12402028Nguyen Manh TruongNamNA05-09-1991
12401005Le Thanh TuNữ27-11-1985
12402583Phung Nguyen Tuong MinhNam17-03-1985
12401196Huynh Mai Phuong DungNữ04-01-1985
12402060Nguyen Duc VietNam06-04-1994
12402109Nguyen Phuoc TamNamFI16-10-1995
12400440Nguyen Ha PhuongNam30-01-1995
12403555Tong Thai HungNamFI16-01-1968
12442208Nguyen Xuan VinhNam16-11-1983
12401390Pham Thi HoaNữNA16-03-1985
12414093Nguyen Lam ThienNam22-08-2004
12420387Lai Duc MinhNam18-10-2005
12412201Nguyen Hong NhungNữ21-01-2006
12402613Vuong Trung HieuNam17-02-1996
12401730Pham Thi Ngoc TuNữ20-10-1988
12401641Nguyen Ngoc HiepNam08-02-1991
12404365Nguyen Thi Thu HuyenNữ25-11-1987
12401188Hoang Xuan Thanh KhietNữ01-11-1985
12411248Pham Cong MinhNam18-02-2006
12401170Nguyen Hai QuanNamNA03-08-1985
12403504Le Cong CuongNamNA,FI11-06-1992
12400947Pham Hoai NamNam00-00-1995
12402419Dang The NamNamNA09-02-1991
12400840Phan Trong BinhNamFI19-09-1990
12413798Nguyen Huu Anh TaiNam25-03-1999
12400718Nguyen Thu ThuyNữ00-00-1976
12400254Le Thi Phuong LienNữNA18-10-1979
12400467Le Hien ThucNamNA,FI01-08-1979
12421154Tran Duc TuNam13-12-1967
12417440Nguyen Vuong Tung LamNam01-04-2010
12402133Nguyen Hoang NamNamFT25-06-1986
12404632Nguyen Mai Duc TriNamNA,FI26-01-1989
12400572Le Kieu Thien KimNữ10-12-1981
12400998Nguyen Thanh Thuy TienNữ28-02-1999
12413372Hoang Minh HieuNam07-01-2007
12404640Nguyen Trung KienNamNI22-07-1989
12401714Nguyen Thi Diem HuongNữ08-09-1990
12402605Vo Hoai ThuongNam29-03-1996
12415898Quach Phuong MinhNamIA,FI01-01-1988
12401722Luong Nhat LinhNữFI04-09-1989
12401242Phan Dan HuyenNữ26-05-1981
12401811Tran Ngoc LanNam24-05-1992
12400050Nguyen Thi Kim NganNữ03-01-1974
12404250Nguyen Minh ThangNamNA10-12-1965
12407348Pham Thi NuNữ--
12402974Phan Ba Thanh CongNam22-06-1999
12404772Tran Minh HoangNam00-00-1998
12404241Do Thi ThuongNữ00-00-1981
12406732Nguyen Hong AnhNữ23-09-2001
12400696Hoang Le My AnhNữ16-01-1992
12402168Vu Quang QuyenNamNA23-01-1995
12400556Nguyen Viet SonNam22-12-1954
12401633Huynh Lam Binh NguyenNamFA,FI26-05-1994
12404349Nguyen Thi Phuong ThaoNữ27-01-1988
12400637Nguyen Thi Dieu HanhNữ00-00-1984
12400904Che Quoc HuuNam09-05-1996
12405825Nguyen Dinh TrungNam24-07-2000
12400823Tran Thi Ha MinhNữ20-08-1992
12401994Le Thi HaNữ06-02-1990
12409294Tran Xuan TuNamNI21-10-1986
12400360Tran Thi Kim LoanNữNA28-04-1971
12403865Nguyen Hoang DucNam18-10-1998
12401307Pham Xuan DatNam00-00-1987
12404578Nguyen Truong Thanh HieuNam08-10-1985
12400181Tran Thi Minh ChauNữ00-00-1976
12402192Le Thanh TaiNam15-04-1997
12402591Tran Quang KhaiNam11-04-1994
12417351Bui Van HungNam08-06-1966
12401072Nguyen Tan Hoang NamNam14-07-1999
12404179Nguyen Thi Thuy TrienNữFI03-06-1995
12407305Nguyen Thanh TamNam11-11-1988
12403830Doan Thien ThanhNam08-11-1998
12407399Tran Tri TrinhNam--
12403458Nguyen Tan ThinhNam26-08-1996
12403598Ngo Thuy Thanh ThaoNam26-10-1987
12400190Vo Thanh CongNam28-02-1987
12401234Nguyen Hung CuongNam00-00-1996
12401781Nguyen Thao HanNữ09-01-1994
12400092Dang Tat ThangNamIA,IO,FT26-03-1953
12401480Luong Huyen NgocNữ09-04-1988
12401412Vang Thi Thu HangNữNA,FI25-04-1979
12401889Nguyen Thi Thu QuyenNữ08-02-1989
12421170Nguyen Duy LinhNam19-05-2004
12432288Nguyen Tuan AnhNam06-09-1996
12400157Khuong Thi Hong NhungNữ02-01-1972
12404764Tran Cong DatNam--
12404527Vu Phi HungNam17-03-1995
12401986Huynh Vinh ThangNam28-01-1992
12403610Bui Duc HuyNam08-01-2002
12410438Phan Phuong DucNam19-01-1992
12415499Do An HoaNam17-05-2008
12410799Duong Thien ChuongNam01-05-1989
12400335Doan Van DucNam11-08-1987
12400955Do Hoang Minh ThoNữ16-04-1996
12404705Nguyen Thai Trong BangNam00-00-1987
12400653Dang Bich NgocNữ30-10-1984
12404276Do Hoang LamNam--
12409340Nguyen Hoang AnhNam00-00-1987
12403407Tran Le Dan ThuyNữ31-08-1996
12415260An Dinh MinhNam23-09-2007
12401943Bui Thi My HangNữ07-07-1988
12400491Doan Thi Van AnhNữ13-02-1994
12425184Tran Vo Quoc BaoNam04-08-2006
12402010Nguyen Huu Hoang AnhNam30-01-1989
12406287Nguyen Binh NguyenNam00-00-1994
12401315Phan Dinh Nhat KhanhNam15-03-1992
12401625Le Trong De ToanNamNA02-07-1994
12403040Dong Khanh LinhNữNA02-08-2000
12402443Duong Thuong CongNam18-08-1992
12402176Le Minh HoangNam13-10-1996
12406201Nguyen Duy TrungNam30-05-1996
12419982Nguyen Ha Khanh LinhNữ14-01-2008
12406112Pham Minh HieuNamFI15-03-1998
12406279Hoang Minh HaoNamNA15-04-1993
12403083Nguyen Hong NgocNữNA16-01-2000
12429651Ngo Thanh TungNam10-12-1986
12401536Le Phu Nguyen ThaoNữ04-09-1988
12404497Nguyen Van Thanh BdNam--
12400890Ngo Thi Kim CuongNữ06-12-1984
12402699Le Nguyen Khoi NguyenNam20-07-2000
12423157Nguyen Hong ThamNữ17-01-1998
12425346Nguyen Nam KietNam06-10-2011
12419052Chu Quoc ThinhNamNI02-10-1976
12409006Le Thai NgaNữ28-09-2003
12404845Hoang Minh PhongNam08-04-1987
12404446Ly Quoc LongNamNA13-01-1992
12403580Bo Huynh Nhat TruongNam00-00-1995
12406813Nguyen Vu Thu HienNữ13-01-2002
12400432Nguyen Duy Dien NguyenNam12-09-1994
12405388Huynh Minh ChienNam29-03-2002
12418722Nguyen Ngoc HienNữ07-03-2008
12414697Luong Hoang Tu LinhNữ24-03-2005
12400688Nguyen Ngoc Thuy TrangNữNA13-05-1995
12402931Nguyen Ngoc Minh TriNam13-12-1998
12436569Nguyen Tri DungNam26-09-2001
12401323Do Thi Diem ThuyNữ00-00-1983
12444022Nguyen Duy KhaiNam18-12-2012
12414077Nguyen Gia HuyNam08-11-2004
12425168Nguyen Huu Khoa NguyenNam31-05-1994
12404616Nguyen Hai DaoNam30-12-1990
12405736Vo Kim CangNam25-04-2001
12400505Ngo Thi Kim TuyenNữ10-09-1991
12417823Dang Hoang Quy NhanNam11-04-2006
12414727Nguyen My Hanh AnNữ04-12-2006
12403547Doan Thi Hong NhungNữ22-02-1997
12415170Doan Phan KhiemNam10-01-2007
12404438Le Nhat MinhNam23-10-1996
12400378Nguyen Anh TuanNamDI04-11-1987
12401382Nguyen Hoang AnhNữ16-07-1998
12402486Le Thi Minh ThoNữ12-06-1976
12402206Nguyen Huynh Trong HaiNam14-11-1996
12404756Nguyen Van Phuc HauNam16-03-2000
12404993Huynh Hai HimNam13-01-2003
12400017Dang Vu DungNam13-07-1961
12406317Nguyen Khuong DuyNam13-07-1993
12403946Nguyen Trung HieuNam18-04-1993
12402125Tran Ngo Thien PhuNam25-04-1995
12403482Huynh Thi Hong SuongNữ26-11-1991
12402311Nguyen Truong Bao TranNữ19-03-1995
12404888Le Minh TuNam02-07-1998
12401935Pham Thi Thu HoaiNữFI18-01-1990
12400475Nguyen Van Toan ThanhNam01-11-1998
12400874Bui Kim LeNữ26-04-1977
12405191Pham Phu VinhNam18-10-2003
12401617Chu Duc HuyNam16-02-1995
12406970Tao Minh GiangNữ28-07-2000
12402524Nguyen Quang DucNam11-06-1992
12401528Do Thi Diem HuongNữ29-05-1987
12412449Le Dang Thanh AnNam11-01-2006
12402290Mai Thuy TrangNữ03-06-1995
12401803Ton Nu Hong AnNữNA20-03-1992
12402702Le Quang VinhNam12-08-2000
12430765Vo Hoang QuanNam05-10-2007
12419966Nguyen Binh VyNữ06-05-2008
12407771Nguyen Nhat HuyNam07-08-2004
12411540Mai Le Khoi NguyenNam23-05-2004
12402079Nguyen Duc VietNam01-01-1995
12404144Tran Thi Nhu YNữ19-10-1997
12407135Hoang Thi Hai AnhNữ27-09-1996
12401200Nguyen Thi HanhNữ26-09-1986
12413780Mai Quoc HuyNamFA,FI10-08-2000
12402494Le Thi Thu HuongNữ13-02-1989
12415693Tran Dang Minh DucNam02-02-2008
12402745Ngo Quang NhatNam24-02-2000
12422312Le Van LoiNam15-01-1987
12409359Dao Thien BaoNam19-10-1964
12415359Nguyen Le Cam HienNữ27-04-2007
12402753Nguyen Cong TaiNam31-12-2001
12405884Nguyen Viet HuyNam20-06-2000
12404519Tran Quoc VinhNam--
12408441Tran Duc Hung LongNam08-02-2001
12424617Le Thai Hoang AnhNữ23-06-2011
12404217Vo Thi Bich LieuNữ00-00-1989
12423173Vo Tan ChinhNamNA12-11-1995
12402966Pham Anh TrungNam02-07-1998
12408948Vuong Quynh AnhNữ15-03-2005
12400610Dao Thi Lan AnhNữ00-00-1997
12402389Le Thien ViNam00-00-1945
12426512Pham Nhu YNữ18-12-1994
12414816Nguyen Thien NganNữNA22-02-2005
12408921Vu Bui Thi Thanh VanNữ30-01-2005
12407984Vu Hoang Gia BaoNam26-02-2006
12403008Truong Tan ThanhNam06-09-1999
12412350Vo Huynh ThienNam18-03-2003
12403415Tran Thi Mong ThuNữ03-09-1996
12429449Nguyen Minh KhangNam23-08-2011
12407380Tran Nguyen Dang KhoaNam10-01-1994
12400165Ho Thi Minh HienNữ00-00-1986
12407186Nguyen Thi NhacNữ05-07-1995
12407526Ho Thi TinhNữ00-00-1994
12406023Chuc Dinh TanNam29-03-1997
12434540Tran Phat DatNam08-12-2007
12426792Nguyen Le NguyenNam09-06-2012
12409910Kieu Bich ThuyNữ11-11-2001
12400807Tran Le Tu UyenNữ18-08-1990
12401668Le Thanh ThaoNữ25-12-1993
12402990Tran Thuan PhatNamNA12-06-1999
12407232Nguyen Thi Thao LinhNữ29-03-1993
12401340Le Thi HoaNữ04-02-1992
12406368Nguyen Trong HungNam30-11-1994
12434965Ngo Minh QuanNam26-01-2005
12401846Mai Thien Kim Ngoc DiepNữ15-07-1990
12426970Bui Quang VuNam03-09-1983
12406643Ha Phuong Hoang MaiNữ19-12-2001
12400211Pham Hong MinhNữ13-03-1996
12406856Tran Thi Hong PhanNữ28-01-2002
12407291Tran Thi Kim CuongNữ04-06-1991
12422355Nguyen Tuan LongNamDI21-04-1990
12402273Do Huu Thuy TrangNữ08-06-1994
12412228Luu Duc HaiNam14-12-1950
12412791Pham Phu QuangNam11-10-2003
12402885Le Quang TraNam01-09-1999
12405590Nguyen Tien AnhNam23-09-2001
12417750Do Thanh DatNam10-04-2009
12429368Nguyen Vu Quang DuyNam14-05-2011
12406988Tran Phan Bao KhanhNữ14-01-2000
12403628Lai Duc MinhNam11-02-2001
12407178Nguyen Thi Cam LinhNữ29-01-1995
12402184Le Thanh LiemNam11-06-1996
12411353Tran Quoc PhuNam02-03-2005
12406228Phan Nguyen Hung CuongNamNA,FI27-04-1996
12405930Thai Gia BaoNam29-01-1999
12418978Vo Thi NhiemNữ24-11-1984
12430218Ha Viet AnhNam20-03-2007
12402257Tran Thi Thu ThaoNữ19-01-1992
12432067Nguyen Tung QuanNam16-10-2012
12408000Bui Nhat TanNam18-05-2002
12412287Duong Van SonNam11-10-1990
12423149Cao Thanh DanhNam24-10-1998
12410462Tran Lam Tu BaoNam30-12-1992
12419761Pham Truong PhuNam01-12-2008
12402958Nguyen Tri ThienNam14-02-1998
12424609Nguyen Quang MinhNam29-11-2011
12415871Pham Anh KienNam23-01-2008
12404080Nguyen Thi Minh OanhNữ21-02-1999
12439100Nguyen Cong KhonNam20-04-1997
12403601Nguyen Thi Thu TrangNữ20-08-1995
12400629Vu Thi Dieu AiNữ14-07-1998
12400483Pham Quang HungNam07-09-1998
12403296Vu Hoang LanNữ21-08-1998
12414352Hoang Quoc KhanhNam02-09-2006
12403911Nguy Minh NghiaNam25-06-1996
12403334Huynh Ngoc Thuy LinhNữ06-07-1997
12403032Dao Thien KimNữ18-02-2000
12404799Nguyen Van TaiNam16-09-2002
12408190Nguyen Quang TrungNam29-06-2002
12436925Tran Le Thanh DuNam29-10-1993
12402362Vuong Thi Quynh HuongNữ05-02-1995
12400882Bui Manh HungNam27-06-1993
12425141Dang Thi Ngoc TruanNữNA28-06-1996
12403180Vu Thi Dieu UyenNữ03-03-2000
12403938Huynh Nguyen Anh QuanNam00-00-1993
12403652Luong Duy LocNam05-10-2001
12401757Ho Thi Anh TienNữ12-04-1990
12410772Nguyen Phung QuanNam--
12420131Can Chi ThanhNam13-10-2008
12418943Nguyen Van QuanNamFI02-09-1988
12404810Tran Hong QuanNam29-06-2003
12404659Do Van LongNamFA23-02-1978
12429007Dang Thu ThuyNữ12-08-2010
12402320Pham Hong PhucNữ21-01-1995
12406929Nguyen Thi Minh ThuNữ03-01-2000
12403130Nguyen To TranNữ01-11-2000
12400661Nguyen Tran Ngoc ThuyNữ02-09-1995
12425133Ha Thi My DuyenNữNA,NI15-06-1993
12408107Luong Giang SonNam31-03-2002
12403270Pham Thanh Phuong ThaoNữ18-01-1999
12426784Ngo Tien SinhNam04-09-2000
12411868Thai Ngoc Tuong MinhNữ02-04-2007
12415847Ton Nu Quynh DuongNữ22-08-2008
12412120Tan Huynh Thanh TrucNữ28-09-2003
12426849Nguyen Anh NguyenNamNA,NI07-11-1995
12423572Nguyen Ha Thi HaiNam09-02-2009
12402826Phan Ba VietNam05-05-2000
12405515Nguyen Hoang Dang HuyNamNA04-01-2002
12403156Phan Nguyen Ha NhuNữ07-04-2000
12407747Nguyen Duc SangNam25-04-2005
12403474Vo Mai TrucNữ01-05-2001
12440612Nguyen Tuan KietNam20-04-1999
12402982Phan LuongNam27-02-1998
12412392Nguyen Xuan HienNam24-02-2006
12403989Le Thuy AnNữ03-01-2002
12402796Nguyen Thai DuongNam15-04-2000
12415740Mai Hieu LinhNữ27-07-2009
12420697Nguyen Chau Ngoc HanNữ28-11-2008
12405027Le Quang AnNam00-00-2005
12402095Lam Minh ChauNamFA,FT07-03-1961
12400564Nguyen Thi ThuyNữ--
12404624Nguyen Hoang HiepNam10-09-2005
12402877Dao Thien AnNam01-01-1998
12423599Tran Le VyNữ13-10-2012
12408034Hoang Vu Trung NguyenNam02-04-2002
12402265Dinh Thi Phuong ThaoNữ31-10-1994
12436577Vo Tan KhaNamNA07-02-1996
12407240Tran Nguyen Thuy TranNữ10-08-1994
12419230Tong Thai Hoang AnNữ08-05-2012
12403970Le Thi Nhu QuynhNữ12-08-2001
12407062Ngo Thi My DuyenNữ20-11-1997
12407046Le Nguyen Thao NguyenNữ21-04-1998
12419214Doan The DucNam04-01-2009
12408077Le Huy HoangNam22-09-2003
12409847Huynh Tran Minh HoangNam02-03-2003
12408670Do Dinh Hong ChinhNữ09-05-2004
12411710Bui Ngoc Phuong NghiNữ30-06-2006
12420719Vu Nguyen Uyen NhiNữ06-07-2011
12407011Bui Thuy VyNữ29-01-1998
12403903Vuong Phuoc Minh KhoiNam20-01-1998
12403016Cao Minh TrangNữ03-12-2000
12406430Nghiem Thao TamNữ20-05-2003
12429309Luu Hai YenNữ02-01-2009
12412252Le Bich LienNữ00-00-1989
12402559Pham Phuc DucNam26-03-1992
12409723Huynh Hoa Minh NhatNữFADI18-12-1979
12400513Nguyen Thi Diem TrangNữ02-10-1988
12415251Bui Huy PhuocNam08-01-2007
12403199Bui Ngoc Anh ThiNữNA04-11-1998
12404012Nguyen Xuan NhiNữ04-06-2001
12402346Pham Thi Anh MinhNữ26-04-1995
12432024Vu Gia BaoNam10-12-2010
12426989Ly Xuan DinhNam19-05-2013
12410039Nguyen Quoc CuongNam23-04-1973
12411620Nguyen Tien PhucNam00-00-2004
12424846Le Anh TuNam21-08-2012
12427039Nguyen Anh DungNam31-03-2003
12420182Do Vu ThuNamFA07-03-1991
12406082Nguyen Thanh LamNam21-03-1998
12468622Pham Anh TuanNam08-01-2001
12410659Tran Thi Phuong AnhNữ24-11-2001
12423610Nguyen Hoang ViNam14-02-2002
12425176Tran Hung VuongNamNA,FI11-10-1996
12442623Le Tran Dinh LaiNam28-06-2003
12403776Nguyen Hau Phuoc VinhNam16-04-1999
12410292Nguyen Huu ThangNam06-06-2000
12405990Truong Anh KietNam15-03-1999
12412856Cao Xuan AnNam12-07-2002
12413267Vu My LinhNữ31-07-2008
12407607Huynh Quoc AnNam22-06-2004
12407127Tran Nguyen Que HuongNữ16-01-1998
12420298Phan Ngoc HieuNam18-09-1996
12411094Nguyen Lam TungNam11-04-2005
12403750Vuong The Hung ViNam17-01-2001
12404730Dinh Phi PhaNam--
12439177Le Dang Thanh TraNamNA10-04-2001
12403350Mai Ngoc NhiNữ20-05-1996
12422614Le Tran Minh NhatNamNA,FI10-06-1990
12403326Ho Nguyen Minh PhucNữ06-03-1997
12412031Nguyen Huu Bich KhoaNữ15-03-2003
12436283Ta Thiet HoangNam24-12-2005
12430480Nguyen MinhNam16-02-2014
12430846Dang Tuan NguyenNamNA09-06-2001
12424641Nguyen Minh ChiNữ17-01-2012
12427527Hoang Minh DucNam01-09-2004
12423130Nguyen Tran Quynh NhuNamNI19-05-1997
12404691Nguyen Phuoc ThanhNam00-00-1991
12427055Pham Hoang Nam AnhNam26-08-2009
12403067Hoang Minh ThuNữ01-09-2000
12436607Nguyen Trung TienNamNA07-02-1994
12420930Bui Quoc HuyNam01-11-2010
12439096Nguyen Cong KhenNam25-03-1994
12410977Le Huy HaiNam15-09-2005
12420654Nguyen Phuc ThanhNam30-10-2006
12428620Ho Dang KhoaNam14-05-2004
12416347Luu Quoc VietNam15-02-2008
12427004Duong Thanh HuyNam08-06-2010
12415642Nguyen Thai SonNam28-04-2009
12417262Vo Dinh Khai MyNữ16-02-2008
12414204Hau Nguyen My KimNữ11-09-2004
12432881Le Phan Hoang QuanNam14-01-2015
12420646Ngo Quang TrungNam16-09-2002
12439975Nguyen Xuan PhuongNam13-01-2015
12412244Ho Xuan MaiNữ00-00-1989
12417866Tran Minh KhangNam24-02-2011
12426539Le Dinh KhangNam17-11-1999
12409251Pham Thi Thuy HoaNữ11-01-1999
12413321Bui Nguyen LuongNam04-05-2008
12402648Doan Nguyen Trung TinNam25-01-2000
12415375Nguyen Linh DanNữ19-02-2007
12447498Tran Quang Anh ThuanNam02-09-2003
12421120To Ngoc MinhNam03-05-1986
12404870Tran Ly VuNam--
12436593Le Minh TriNamNA02-08-1994
12413437Le Phi LanNam17-09-2007
12425150Ha Thi Dieu LinhNữ07-04-2000
12403393Phan Nguyen Thuy DungNữ01-01-1996
12411426Dang Anh QuocNamNA12-08-2004
12405221Phan Nguyen Dang KhaNam08-10-2003
12412007Le Hong Minh NgocNữ07-07-2003
12417297Bui Dang LocNam18-07-2006
12403300Chau Thi Yen QuyenNữ13-01-1997
12429228Dang Ngoc Thien ThanhNữ27-02-2012
12418706Bui Thi Ngoc ChiNữ30-09-2009
12409995Nguyen PhuNamNA07-05-1978
12414735Nguyen Ngo Lien HuongNữ18-04-2006
12416924Nguyen Khac TuNam04-02-2007
12415235Dang Ngoc MinhNam18-01-2007
12408123Nguyen Anh DungNam04-05-2002
12425001Pham Huy DucNam19-12-2011
12414360Hoang VietNam18-03-2006
12426776Ngo Thanh TuNam30-12-1980
12404209Ngo Ngoc ThaoNữ26-09-1993
12405833Nguyen Hoang HaiNam27-04-2000
12417572Le Ngoc HieuNam08-07-2004
12404225Lam Tuyet MaiNam16-01-1949
12416657Tran Nguyen Dang KhoaNam14-04-2008
12427616Nguyen Truong An KhangNam09-06-2014
12410870Bui Dang KhoaNam01-02-2008
12404802Pham Tran Gia ThuNữNA11-07-2004
12425192Dang Duc LamNam11-07-2013
12426520Tran Vo Quoc HoangNam07-10-2003
12422380Tran Duc HaiNamDI20-04-1995
12430420Nguyen Anh Bao ThyNữ13-05-2010
12417165Nguyen Thanh VinhNam10-03-1989
12415855Tong Thai Ky AnNữ28-07-2008
12416169Lam Duc Hai NamNam29-04-2009
12432377Nguyen Quang AnhNam31-12-2014
12403962Bui Thi Diep AnhNữ07-02-2001
12408310Vo Minh TrietNam07-01-2002
12405710Truong Le Thanh DatNam16-10-2002
12437611Le Nguyen Minh TriNam18-01-2008
12417254Vu Ba KhoiNam06-01-2008
12407461Pham Thi Kim LongNữ00-00-1991
12424102Nguyen Khac Bao AnNam07-01-2011
12424650Trinh Thanh BinhNam18-05-1967
12418900Hoang Le Minh BaoNam16-11-2009
12403164Tran Ngoc Minh TuongNữ17-01-2000
12404667Duong Trieu AnNữ01-07-2001
12411213Nguyen Vinh KhanhNam00-00-2005
12431265Bui Quang HuyNam18-04-2014
12406791Nguyen Thi Phuong ThyNữ21-05-2002
12432105Nguyen Vu Bao LamNam09-06-2013
12440566Nguyen Thanh VanNữ21-01-2001
12457477Mai Quoc CuongNam09-07-2005
12402800Nguyen Tuan KietNam27-05-2000
12404500Thai Nguyen Minh TrangNữ16-10-1989
12443069Truong Gia LacNam25-02-2009
12424064Nguyen The Tuan MinhNam26-07-2007
12431249Tran Hai TrieuNam18-08-2012
12414786Nguyen Thi Ha PhuongNữ11-02-2006
12429503Hoang Trung PhongNam23-07-2013
12423165Nguyen Thi Thuy HangNữNA25-03-1996
12443697Nguyen Nam LongNam20-02-2016
12412023Nguyen Hai Phuong AnhNữ23-03-2004
12413461Nguyen Thanh LiemNam01-03-2008
12409782Tran Nhat PhuongNữ26-05-2004
12431656Nguyen Nhat KhuongNam21-05-2015
12420433Phan Thai MinhNam03-05-2008
12418005Phan Tran Bao KhangNam19-04-2010
12403342Le Thi Kim NganNữ31-01-1997
12416533Phan Minh TrieuNam11-10-2004
12409820Nguyen Trung HieuNam26-01-2003
12421081Mao Tuan DungNam20-09-2009
12426903Mai Duc KienNam25-06-2012
12414980Ong The SonNam26-02-2007
12404187Phan Thi Huong GiangNữ06-03-1996
12424110Tran Phuong ViNữ10-07-2008
12406899Ngo Thi Ngoc NganNữ01-01-1999
12420514Dang Le Xuan HienNữ14-09-2010
12420891Dang Nguyen Thanh CongNam11-05-2007
12404896Nguyen Cong HieuNam14-10-1997
12413100Luu Huong Cuong ThinhNamNA29-08-2004
12402354Vu Thien Tram AnhNữ23-04-1995
12413429Le Phi LongNam01-01-2004
12410861Nguyen Thi Thu HaNam03-09-1997
12430854Hoang Minh HieuNam25-02-2014
12427462Trinh Nguyen LamNam28-10-2013
12405159Nguyen Thanh DuyNam23-04-2004
12430986Nguyen Thi Thanh NganNữ04-06-2009
12426814Truong Khanh DuyNam15-03-2009
12420921Nguyen Thanh LongNam11-03-2008
12417327Nguyen Thuy LinhNữ05-01-2009
12410667Vo Thi Thuy TienNữNA27-10-1999
12425109Trieu Gia HuyNam02-08-2012
12412503Tran Dinh Dang KhoaNam05-02-2005
12405167Nguyen Tuan NgocNam15-01-2003
12404195Tran Nguyen Bao TranNữ01-02-1996
12409863Le Ngo Thuc HanNữ20-04-2003
12407631Le Dang KhoaNam18-12-2004
12405140Nguyen Quoc PhapNam27-12-2004
12410756Le Minh DucNam29-01-2006
12408565Vu Duy PhuongNam27-08-1998
12425354Nguyen Quang NghiaNam04-08-1981
12404829Tran Vuong Mai KhanhNữ04-02-2003
12404608Le Mai DuyNam00-00-1967
12419133Dao Tuan KietNam31-01-2001
12424919Nguyen Hoang KhanhNam30-04-2011
12420832Tran Tu Nam KhaNam12-02-1990
12402478Le La Tra MyNữ10-01-1984
12405582Nguyen Quoc KyNam05-11-2002
12414794Nguyen Thi Khanh VanNữ11-03-2005
12426768Ngo Minh HangNữ14-12-2008
12419001Huynh Le Minh HoangNam28-04-2009
12403741Vuong Phuoc Anh KhoaNam16-02-2002
12421162Nguyen Minh Yen NhiNữ14-09-2006
12406864Tran Thi Yen XuanNữ19-04-2002
12429155Tran Minh HieuNam23-05-2014
12404861Pham Dang KhanhNam30-05-2000
12414611Vu Huy PhongNam06-05-2006
12442925Nguyen Le Nhat QuangNam06-04-2012
12411876Thanh Uyen DungNữ09-02-2005
12421090Nguyen Thu TrangNữ13-02-1988
12445444Tran Thien HuyNam14-07-2007
12404110Chau Tran Boi LinhNữ07-01-1997
12406511Phan Thi My HuongNữ29-03-2003
12404918Thai Toan LamNam29-01-2003
12407453Le Thuy ViNữ17-01-1995
12402664Hoang Tan DucNamNA10-06-2000
12413577Nguyen Le Ngoc QuyNam03-08-2006
12419699Nguyen Quang MinhNam28-11-2007
12424072Nguyen Van Nhat LinhNam02-01-2012
12406848Tran Thi Diem QuynhNữ23-08-2001
12420190La Manh TuanNamFA05-03-1991
12450626Phan Hoang BachNam08-01-2014
12415944Nguyen Duc DuyNam29-07-2007
12429252Duong Ngoc NgaNữ09-01-2014
12424390Tran Nguyen My TienNữ11-09-2007
12416355Nguyen Nghia Gia AnNam21-07-2009
12418811Luu Tran Nguyen KhoiNam01-01-2004
12412473Nguyen Tri ThinhNam15-01-2007
12413801Nguyen The PhuNam31-05-2000
12426962Le Nhat MinhNam03-05-2013
12408794Nguyen Thi Thuy QuyenNữ03-05-2005
12436992Vu Hoang BachNam24-02-2012
12416150Nguyen Gia KhanhNam16-09-2009
12418820Nguyen Quoc Truong SonNam07-02-2007
12404853Le Bao HuyNamNI04-09-1999
12409766Pham Quang DungNam11-01-2005
12409260Phan Thao NguyenNữ11-02-1998
12424080Do Dang KhoaNam26-05-2011
12406830Tran Minh YNữ22-03-2002
12415030Nguyen Minh TrongNam03-04-2007
12436950Trinh Hoang LamNam28-05-2012
12430927Ngo Minh KhangNam23-11-2013
12440930Nguyen Hoang LoiNam16-03-2003
12429600Bui Dang KhoiNam05-01-2014
12415723Ho Ngoc VyNữ11-06-2009
12406120Pham Trung QuocNam03-09-1997
12436704Huynh Thi My ChiNữNA20-08-1988
12429740Nguyen Luong VuNam10-02-2014
12415561Nguyen Duc Gia BachNam29-08-2008
12424447Dang Nguyen Tien DungNam16-01-2010
12417106Vu Thi Tu UyenNữNA04-03-2003
12418994Truong Phi CuongNam11-01-1993
12418897Le Ngoc Minh TruongNam15-03-2010
12419028Nguyen Ngoc Phuong NghiNữ10-12-2007
12416304Pham Dang MinhNam11-10-2009
12417718Nguyen Tran Huy KhanhNam05-10-2010
12418889Nguyen Anh KhoaNam21-04-2009
12426636Nguyen Doan GiangNam03-08-2004
12422754Nguyen Trung DungNam02-01-2000
12408166Nguyen Minh NhatNam18-03-2003
12419559Nguyen Duc PhatNam02-09-2007
12421049Doan Thu HuyenNữ05-12-1991
12432580Bui Minh QuanNam10-07-2012
12435309Nguyen Anh HuyNam15-01-2010
12409022Nguyen Hoang Vo SongNữ23-10-2002
12403172Vu Khanh LinhNữNA08-01-2001
12429058Le Vinh DinhNam07-02-2009
12433390Nguyen Thi Phuong AnhNữ12-06-2015
12414344Hoang Le Minh NhatNam08-02-2005
12420050Pham Ngoc Thien ThuyNữ26-04-2006
12430234Bui Tuan KietNam21-10-2009
12432962Truong Thanh VanNữ10-02-2012
12420220Le Van VietNam13-09-1993
12404780Nguyen Ngoc Yen VyNữ17-01-2005
12417289Hoa Quang BachNam20-02-2008
12403148Pham Hoang Nhat AnhNữ18-01-2000
12433756Pham Huong NhiNữ06-04-2013
12457388Luong Chan VuNam20-06-2007
12424951Nguyen Tran Duy AnhNam18-02-2008
12426555Bui Quang MinhNam31-08-2012
12417874Huynh Phuc Minh PhuongNữ01-01-2010
12436305Vo Nguyen Thien AnNam06-04-2015
12429520Le Huynh Tuan KhangNam04-03-2012
12422819Ha Thien HaiNam25-06-1999
12412805Tong Hai AnhNam01-02-2007
12454680Tran Hoang Bao ChauNữ28-05-2007
12412821Luu Ha Bich NgocNữ12-05-2006
12410330Dang Bao LongNam06-04-1998
12411760Ngo Xuan QuynhNữ17-12-2005
12408743Nguyen Ha Minh AnhNữ05-06-2004
12416363Nguyen Phan NguyenNam04-01-2004
12442437Dang Thai VuNam17-08-2010
12457310Bui Quoc DuyNam08-05-2010
12406457Nguyen Ha PhuongNữ09-02-2003
12427764Vu Nguyen Bao LinhNữ07-11-2011
12423491Dam Quoc BaoNam31-03-2010
12452963Pham Quoc ThangNam30-12-2008
12410764Nguyen Anh LuanNam--
12431800Nguyen Minh DatNam20-05-2005
12418579Bui Tran Minh KhangNam25-06-2009
12413330Nguyen Hoang MinhNam13-11-2006
12404748Hoang Trong Minh QuangNam20-01-2003
12429570Pham Le Duy CanNam04-02-2011
12417157Phan Nhat YNam15-03-1991
12428884Nguyen Khanh NamNam23-10-2011
12451487Nguyen Duc TungNam11-11-2002
12426733Tang Lam GiangNữ21-08-1998
12411779Nguyen Ngan HaNữ01-01-2005
12411566Ngo Hong AnhNam00-00-2003
12402630Do Duc VietNam20-03-2001
12430021Nguyen Trong NhanNamNA10-07-1998
12419583Nguyen Hoang BachNam31-05-2011
12424340Nguyen Dac Nguyen DungNam18-06-2011
12418684Nguyen Anh HaoNam07-01-2007
12442100Phan Khai TriNam10-10-2014
12451754Huynh Duc ChiNam03-02-2010
12418692Bui Huu DucNam31-03-2009
12427020Pham Hai Minh HuyNam05-08-2013
12404721Tran Tien PhatNam26-06-2001
12415340Nguyen Hoang Thai NgocNữ01-02-2007
12430838Dang Hue PhuongNữNA26-11-1999
12431842Phan Ngo Tuan TuNam16-10-2008
12420166Dinh Tuan SonNam19-08-1981
12424250Do Ha TrangNữ20-01-2011
12434086Le Tran Minh NhaNữ24-12-2009
12415618Nguyen Le Nhat HuyNam02-12-2008
12417181Truong Tran Loan NgocNữ09-02-1994
12438146Trinh Huu DatNam27-12-1999
12413836Bui Kha NhiNữ13-04-2002
12413410Dinh Nguyen Hien AnhNữ16-07-2007
12434124Tran Thanh VinhNam09-03-2014
12431591Nguyen Truong PhucNam29-04-2013